Studentská grantová soutěž na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu v roce 2017

Zásady studentské grantové soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu na rok 2017
 
AVU vypisuje k 30. listopadu 2016 AVU Studentskou grantovou soutěž, která umožní studentům účastnit se výzkumných projektů. Projekty mohou podávat studenti v doktorském studijním programu a akademičtí pracovníci (spoluřešiteli mohou být studenti 5. a 6. ročníku magisterského studijního programu). Doba řešení projektu je jeden kalendářní rok, podpora jednoho projektu může činit max. 150 tis. Kč.
Uzávěrka přihlašování projektů je 13. ledna 2017 !!!
Zásady Studentské grantové soutěže navazují na zákon 211/2009 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v platném znění a na Pravidla pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum vydaná MŠMT podle tohoto zákona. 

Informace o využití účelové podpory za rok 2017

Zásady studentské grantové soutěže na rok 2017

Přihláška studentského grantového projektu na rok 2017

Závěrečná zpráva studentského grantového projektu za rok 2017

Definice druhů výsledků podle platné Metodiky hodnocení výsledků

Zápis z jednání komise a Podpořené projekty v roce 2017

Kontakty: 
Eva Ellingerová – pověřená osoba pro studentskou grantovou soutěž
e-mail: eva.ellingerova@avu.cz
tel. 220 408 238