Studijní a zkušební řád AVU / Study and Examination Regulations

platný od 19. července 2017
účinný od 1. října 2017

Do 30. 9. 2017 je účinné znění Studijního a zkušebního řádu pro studium v magisterském studijním programu AVU ze 29. 6. 2015, které najdete zde

Do 30. 9. 2017 je účinné znění Řádu studia v doktorském studijním programu na AVU ze dne 4. 12. 2013, které najdete zde