Tělesná výchova a sport pro studenty AVU

Výuku volitelného předmětu Kurz tělesné výchovy zajišťuje Katedra tělesné výchovy Filosofické fakulty UK (KTV FF).

Studenti AVU, kteří mají zájem navštěvovat TV, si v rozvrhu http://ktv.ff.cuni.cz/vyuka/rozvrh/ vyberou kurz a přihlásí se tajemnici katedry KTV FF UK, paní Hrazdírové, na email vera.hrazdirova@ff.cuni.cz. Prosíme, hlaste se co nejdříve, ideálně do 7. 2. 2020, nejpozději do 28. 2. 2020.
Výuka v letním semestru 2019/2020 začíná 17. 2. 2020 a končí 15. 5. 2020.

Studenti AVU mohou získat zápočet i tím, že se zúčastní sportovního kurzu – aktualizovanou nabídku naleznete na https://ktv.ff.cuni.cz/sportovni-kurzy/. V případě zájmu o účast se neváhejte obrátit na paní Hrazdírovou.
 
Pokud z nějakých důvodů nebudete TV navštěvovat, odhlaste se z příslušné hodiny, abyste neblokovali místo dalším zájemcům. V případě dvou výukových absencí bez omluvy můžete být vyučujícím z hodiny vyškrtnuti.