Tělesná výchova a sport pro studenty AVU

Výuku volitelného předmětu Kurz tělesné výchovy zajišťuje Katedra tělesné výchovy Filosofické fakulty UK (KTV FF).

Studenti AVU, kteří mají zájem navštěvovat TV, si v rozvrhu https://ktv.ff.cuni.cz/vyuka/rozvrh/ na konci ledna 2019 vyberou kurz a přihlásí se tajemnici katedry KTV FF UK, paní Hrazdírové, na email vera.hrazdirova@ff.cuni.cz. Tajemnice katedry studentům AVU přidělí učitele, od nějž se dovědí veškeré informace, a který s nimi ve výuce bude počítat.

Výuka v letním semestru akademického roku 2018/2019 začíná 18. 2. 2019 a končí 24. 5. 2019.

Studentů AVU nabízí KTV FF i tělesné kurzy, jenž jsou inzerovány a aktualizovány v průběhu akademického roku zde: https://ktv.ff.cuni.cz/sportovni-kurzy/ . V případě zájmu o účast se neváhejte obrátit na paní Hrazdírovou.
 
Pokud z nějakých důvodů nebudete TV navštěvovat, odhlaste se z příslušné hodiny, abyste neblokovali místo dalším zájemcům. V případě dvou výukových absencí bez omluvy můžete být vyučujícím z hodiny vyškrtnuti.