Tvůrčí grantová soutěž AVU na rok 2021 – výsledky + formulář závěrečné zprávy

Celkové výsledky Tvůrčí grantové soutěže na rok 2021:
V Tvůrčí grantové soutěži AVU na rok 2021 bylo grantovou komisí podpořeno 24 projektů z celkového počtu 29 podaných žádostí, mezi které bylo rozděleno 400 000 Kč. Soutěž se tento rok konala pouze v jednom okruhu – Tvůrčí činnost studentů a její prezentace. Jednotliví žadatelé byli seznámeni s rozhodnutím komise o podpoře jejich projektů e-mailem.
 
Harmonogram Tvůrčí grantové soutěže na rok 2021:
Realizace projektů: od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
Závěrečná zpráva a vyúčtování projektu: 1 měsíc od skončení projektu, resp. do 30. 11. 2021 (ve výjimečných případech do 31. 12. 2021)
Závěrečná zpráva Tvůrčí grantové soutěže na rok 2021:
Formulář Závěrečné zprávy najdete v příloze výše.
Povinné přílohy - fotodokumentace, odkazy či jiný doklad dosažených výstupů
                         - doklady o platbách hrazených z grantových zdrojů