Tvůrčí grantová soutěž na rok 2019 – výsledky

 
AVU vyhlašuje výsledky Tvůrčí grantové soutěže na rok 2019. V Tvůrčí grantové soutěži AVU na rok 2019 bylo grantovou komisí podpořeno celkem 22 projektů. V okruhu 1 Tvůrčí činnost studentů a její prezentace bylo mezi 18 žadatelů rozděleno 450 tis. Kč, dalších 100 tis. Kč bylo přiděleno čtyřem projektům pedagogů (okruh 2 – Tvůrčí činnost pedagogů a její prezentace). Projekty předložené v okruhu 3 Pedagogická práce akademických pracovníků budou financovány z jiných zdrojů.