Uchazeči přijatí do doktorského studijního programu Výtvarná umění pro akademický rok 2019/2020