Výnos rektora č. 2/2018, kterým se stanoví poplatky spojené se studiem pro akad. rok 2018/2019