Výnos rektora č. 3/2018, kterým se upravují poplatky za úkony spojené s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem