Výnos rektora č. 3/2019, kterým se stanoví poplatky spojené se studiem pro akad. rok 2019/2020