Výnos rektora č. 3/2020, kterým se stanoví poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2020/2021