Výnos rektora č. 4/2017, kterým se stanoví poplatky spojené se studiem pro akad. rok 2017/2018