Výnos rektora č. 4/2020 o pravidlech zadávání projektů Projekčnímu architektonickému ateliéru AVU