Výnos rektora č. 6/2018 - Řešení případů porušení zabezpečení osobních údajů