Výnos rektora č. 9/2018 k úhradám nákladů za mimořádné a nadstandardní administrativní úkony