Výroční zpráva o činnosti za rok 2006

Výroční zprávu o činnosti si zde můžete stáhnout.