Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Výroční zprávu o činnosti si zde můžete stáhnout.