Výroční zpráva o činnosti za rok 2009

Výroční zprávu o činnosti si zde můžete stáhnout.