Výsledky grantového řízení na podporu talentovaných studentů AVU v roce 2014