Výzva do Galerie AVU na zimní semestr 2013

GALERIE AVU VÝZÝVÁ K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ
Termíny výstav: říjen 2013 – leden 2014
 
 
Galerie AVU slouží přednostně studentům AVU jako tzv. testovací prostor, ve kterém lze realizovat výstavní a kurátorské projekty, vyzkoušet si vše, co představuje organizace výstavy od zpracování projektu až po instalaci, vernisáž a deinstalaci. Galerie AVU je prezentační místem, které slouží veřejnosti a zviditelňuje aktivity, vznikající na půdě školy.
 
Tato výzva se obrací také na samotné kurátory, kteří by rádi pracovali se studenty AVU a nejen s nimi a nabízí finanční odměnu za výstavní komisí vybraný a následně realizovaný výstavní koncept. Kurátor předloží o svých předchozích výstavách stručnou informaci.
 
Dále vyzýváme ateliéry jiných (českých i zahraničních) vysokých uměleckých škol k prezentaci své činnosti za několik posledních let.
 
Výstavy trvají max. 2 týdny a kromě studentů AVU mohou být do programu zařazeny i výstavy studentů jiných vysokých škol na základě výměnných akcí nebo společné projekty s absolventy. Každá výstava předpokládá účast minimálně 2 umělců (alespoň jednoho z AVU, pokud nejde o ateliérovou výstavu jiné VŠ). V přestávkách mezi výstavními termíny je možné v prostoru galerie realizovat jednovečerní akce. Součástí programu galerie je i využití vitrín na školních chodbách pro umělecké projekty studentů.
Galerie AVU nabízí pro instalaci svůj fundus, poskytuje inzerci v časopise Ateliér, Art&Antiques, Artmapě, jlbjlt.net, v kulturním servisu Radia 1, na webových stránkách AVU a na přání zajišťuje v předstihu rozesílání pozvánek běžnou a internetovou poštou.
Každá výstava může vyčerpat až 5 000 Kč za výtvarné potřeby a instalační materiál.
 
Vaše návrhy předkládejte na přiložených formulářích v tištěné podobě, s podpisem zástupce účastníků a dohlížejícího pedagoga (popř. kurátora). Předkladatel projektu (kurátor či umělec) předloží spolu s formuláři konkrétní podobu vystavovaných prací spolu s popisem či skicou instalace v prostoru galerie, portfólii vystavujících a dále tiskovou zprávu nejlépe s doplňujícími fotografiemi a povinnými parametry jako je název výstavy, jméno kurátora, jména vystavujících, termín vernisáže, termín konání výstavy, anotaci výstavního konceptu a to v jakémkoliv alternativním pojetí.
 
Termín ukončení výzvy: 10. 6. 2013
 
Technická podpora při instalaci: J. Vrzba, technický personál a dílny AVU
 
Formuláře naleznete na www.avu.cz v kapitole Galerie AVU či na vyžádání na blanka.cermakova@avu.cz. O žádostech, které nebudou respektovat podobu formuláře, popř. budou chybět některé součásti, jako předpřipravená tisková zprava apod., nebude výstavní komise jednat. Konzultace po dohodě u B. Čermákové, místnost 42 1. patra hlavní budovy AVU, či e-mailem.