Výzva k podávání návrhů projektů do Centralizovaného rozvojového programu pro VŠ 2019

 
Pedagogové a zaměstnanci AVU mohou předkládat návrhy projektů k podpoře z Centralizovaného rozvojového programu MŠMT pro vysoké školy v roce 2019.
Návrhy projektů je možné zasílat do 5. září 2018 na přiloženém formuláři.