Veřejné zasedání Umělecké rady AVU v pondělí 7. 12. 2020 od 14:00

Zasedání probíhá online prostřednictvím MS Teams.
Join Microsoft Teams Meeting

Přístup veřejnosti je možný pouze online. Odkaz pro připojení se bude vygenerován a zveřejněn v den zasedání ve 13:00.
 
Zaměstnanci, zaměstnankyně a studenti, studentky AVU se mohou v MS Teams připojit pomocí kódu 4wn571f
 
Program:
 
14:00
Habilitační řízení
Mgr. art. Bohuš Kubínský
Slovenská technická univerzita, Fakulta Architektury
Obor: Výtvarné umění se zaměřením Volné umění
Název přednášky:  Výtvarné dielo v architektúre (prelínanie)
 
Habilitační komise: prof. ak. soch. Gurt Gebauer, prof. ak. mal. Adéla Matasová, doc. Mgr. art. Dušan Zahoranský, doc. MgA. Vojtěch Míča, Mgr. Monika Immrová, Ph.D.
Oponentky a oponenti: prof. ak. mal. Ladislav Čarný, Mgr. Jana Geržová; Mgr. Petr Vaňous, Ph.D.