Veřejné zasedání Umělecké rady AVU ve čtvrtek 5. 11. 2020 od 11:00 do 15:30

Veřejné zasedání Umělecké rady AVU
čtvrtek 5. 11. 2020, 11:00 – 15:30,
Zasedání probíhá online prostřednictvím MS Teams.
 
Přístup veřejnosti je možný pouze online tímto odkazem:

Join Microsoft Teams Meeting
 
Zaměstnanci, zaměstnankyně a studenti, studentky AVU se mohou v MS Teams připojit pomocí kódu f97l9w5
 
Program:
 
11:00
Habilitační řízení
MgA. Martin Kuriš, Ph.D.
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Obor: Výtvarné umění se zaměřením Volné umění
Název přednášky: Cesta obrazu
 
Habilitační komise: prof. ak. mal. Michael Rittstein (předseda), doc. PhDr. Jiří T. Kotalík CSc., PhDr. Milena Slavická, prof. PhDr. Miroslav Petříček, Mgr. Richard Drury, doc. MgA. Adam Pokorný, Ph.D. (pozn. Z důvodu úmrtí doc. Jiřího T. Kotalíka v průběhu řízení (červenec 2020) byl Uměleckou radou AVU k 1. 9. 2020 jmenován členem komise doc. Adam Pokorný.) 
Oponentky a oponenti: Mgr. Veronika Marešová, Mgr. Petr Vaňous, Ph.D.,
prof. Mgr. akad. mal. Martin Velíšek,  Ph.D.
 
 
12:15
Habilitační řízení 
MgA. Jakub Gajda, Ph.D.
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Obor: Výtvarné umění se zaměřením Restaurování výtvarných děl
Název přednášky:  Aplikace možných přístupů a materiálů v procesu restaurování a rehabilitace historického exteriéru / interiéru (interiér kostela sv. Petra a Pavla v Opavě – Jaktaři, exteriérová fasáda domu č. p. 266 v městské památkové zóně Příbor) 
 
Habilitační komise: prof. ak. soch. rest. Petr Siegl, prof. ak. soch. Kurt Gebauer, doc. MgA. Vojtěch Míča, doc. Mgr. Jaroslav Koléšek, ArtD.,  doc.  Mgr. art.  Dušan Zahoranský
Oponenti:  doc. ak. soch. rest. Petr Kuthan, doc. akad. mal. Ivan Špirk, doc. ak. mal. Zdeněk Hůla
 
 
14:00
Habilitační řízení
Mgr. art. Bohuš Kubínský
Slovenská technická univerzita, Fakulta Architektury
Obor: Výtvarné umění se zaměřením Volné umění
Název přednášky:  Výtvarné dielo v architektúre (prelínanie)
 
Habilitační komise: prof. ak. soch. Gurt Gebauer, prof. ak. mal. Adéla Matasová, doc. Mgr. art. Dušan Zahoranský, doc. MgA. Vojtěch Míča, Mgr. Monika Immrová, Ph.D.
Oponentky a oponenti: prof. ak. mal. Ladislav Čarný, Mgr. Jana Geržová; Mgr. Petr Vaňous, Ph.D.