Veřejné zasedání Umělecké rady dne 16. 12. 2021 - habilitační přednáška Pavly Scerankové a profesorská přednáška Dušana Zahoranského

Rektor AVU srdečně zve na veřejné zasedání Umělecké rady AVU ve čtvrtek 16. 12. 2021,
které bude probíhat v aule AVU a online.

Pro připojení online:
https://cesnet.zoom.us/j/95705165323?pwd=UUlHZkRGcmJJeGNDUnppNlV6NHdodz09
Meeting ID: 957 0516 5323
Passcode: 088706

10:00 Habilitační přednáška
MgA. Pavla Sceranková, Ph.D.
Akademie výtvarných umění v Praze
Obor: Výtvarné umění se zaměřením Volné umění
Název: Být spolu

Anotace:
Má habilitační přednáška je pokusem pochopit, jakou roli může hrát umění ve světě, který je konfrontován s realitou probíhající klimatické krize. Kladu si otázku, v čem spočívá moje kapacita jako umělkyně aktivně se zapojit do dění, jenž má celosvětovou katastrofu zvrátit. S vědomím obtížnosti tohoto úkolu se v rámci 30 minutové přednášky pokusím načrtnout některá východiska a záchytné body, o které se nyní umím opřít. Jako pedagožka cítím potřebu o těchto otázkách se studentkami a studenty diskutovat. Některé z myšlenek, které vzešly v rámci diskusí, jsou součástí mé přednášky. V některých případech je rozvíjím dál a zapojuji do úvah, které asociují. Předkládám je z pozice sochařky, pro kterou není přirozené pracovat s tématy mimo můj intimní vesmír. Umění budu představovat jako vztah. Ten nejzákladnější je vztah mezi tvůrcem, dílem a divákem. V tomto vztahu je umělec tím, kdo zve.
 
11:30 Profesorská přednáška
doc. Mgr. art. Dušan Zahoranský
Akademie výtvarných umění v Praze
Obor: Výtvarné umění se zaměřením Volné umění
Název: Myslet vnějšek

Anotace:
Umělecké postupy, které problematizují své vlastní tvůrčí metody, jsou přítomné v literatuře, ve výtvarném a filmovém umění. Zcizovací efekt (divadlo – B. Brecht), odkrývačky (film – S. Soderbergh), metavyprávění (umění – P. Huyghe), recentralizace (jazyk- M. L. Ryan) brání poklidnému diváckému zážitku a nutí ke kritické interpretaci. Iluze a fikce jsou a zůstanou základním uměleckými tvůrčími prostředky. Obrazy a příběhy, které nás upozorňují na to, že jsou pouhými obrazy a příběhy, rozkládají zážitek z uměleckého díla do širšího časového a obsahového rámce. K interpretaci významů je přidána pochybnost, se kterou se musíme jako diváci kriticky vypořádat. Na půdorysu vlastních setkání s uměním a mých pedagogických zkušeností se pokusím popsat ty tvůrčí postupy, které spíš než ponořit se, nutí dívající uvědomovat si své vlastní limity, kvality a dispozice.