Vedení AVU nyní se všemi vedoucími ateliérů intenzivně projednává konkrétní změny v harmonogramu stávajícího akademického roku

S ohledem na vyhlášení nouzového stavu, omezení prezenční výuky na vysokých školách a následné omezení pohybu osob na veřejnosti, které vešlo v platnost o půlnoci 16.3.2020, řeší vedení AVU konkrétní změny v harmonogramu a posun obhajob diplomových a ročníkových prací.
 
Tento týden všichni vedoucí ateliérů komunikují se studenty a studentkami, probírají stav jejich prací a možné překážky při dokončení jejich realizace. Na základě těchto informací budeme studenty po pátku 20. března informovat o dalších krocích a případných změnách.
 
Současně jednotliví pedagogové a pedagožky teoretických předmětů tento týden se studenty nastaví distanční výuku.
 
Studenty AVU, kteří jsou v současné době na zahraničních stážích, žádáme, aby sledovali aktuální zákonná opatření a doporučení státních orgánů. Zahraniční studenty na stáži na AVU průběžně seznamujeme s opatřeními týkajícími se nouzového stavu i distančního studia.
 
V souvislosti s prevencí šíření koronaviru COVID-19 a s ochranou ohrožených skupin žádáme především tento týden všechny studenty a studentky o maximální zodpovědnost a pochopení – individuální a neodkladné potřeby pro realizace diplomové a ročníkové práce bude škola se studenty řešit následující týden.
 
Vedení Akademie výtvarných umění v Praze zároveň v souvislosti se zpřísněnými opatřeními, jimiž Vláda České republiky omezila pohyb osob na veřejnosti, doporučila svým zaměstnancům, aby v maximální míře využili možnost práce z domova.
 
Provoz podatelny v nejbližších dnech:
Středa 18.3. 9-12h
Pondělí 23.3. 9-12h
Středa 25.3. 9-12h
 
Provoz pokladny v nejbližších dnech:
Středa 18.3. 9-14h
 
......

The management of the Academy of Fine Arts in Prague is at present involved in intense discussions with the heads of studios regarding specific changes to the timetable of the current academic year.
 
 
In light of the declaration of a state of emergency, the restrictions placed on face-to-face teaching at institutions of higher education, and the subsequent restrictions placed on the movement of people in public spaces that came into force on 16 March 2020, the management of AVU is looking at changes to the timetable and the postponement of the defence of diploma dissertations and class work.
 
This week all the heads of studios are communicating with students in an effort to ascertain how far they have got with their work and what obstacles might exist to their completing it. On the basis of the information acquired we will inform students sometime after 20 March of any measures to be taken or changes made.
 
At the same time individual lecturers of theoretical subjects will draw up a plan of remote tuition with students.
 
We request any AVU students who are currently on study trips abroad to monitor the latest legal measures and recommendations of state bodies. We will familiarise foreign students doing courses at AVU with any measures relating to the state of emergency and the remote teaching.
 
In order to prevent the spread of coronavirus COVID-19 and to protect vulnerable groups, we would ask all students to display maximum responsibility and understanding this week. AVU will resolve with students any individual urgent needs relating to completion of their diplomas and coursework next week.
 
In light of the stricter measures introduced by the government of the Czech Republic that restrict the movement of persons in public places, the management of the Academy of Fine Arts in Prague requests that their employees work at home wherever and whenever possible.