Vedení AVU připravuje nová opatření související s Usnesením vlády České republiky o omezení prezenční výuky na vysokých školách / AVU management prepares new measures in response to the Czech government’s decree limiting students’ classroom presence

Vedení Akademie výtvarných umění v Praze projednávalo v pátek 13. března aktuální situaci související se šířením koronaviru Covid-19 a s platnými Usneseními vlády České republiky, které se týkají omezení prezenční výuky a vyhlášení nouzového stavu.

V následujících dnech bude vedení Akademie se všemi pedagogy a pedagožkami projednávat podrobnosti diskutovaných návrhů, které souvisejí se zmíněným omezením prezenční výuky a následnými změnami v harmonogramu stávajícího akademického roku.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vysokým školám doporučuje v maximální možné míře využít nástrojů distančního vzdělávání, vedení Akademie veškeré možnosti i nově zveřejněné Informace o opatření Ministerstva zdravotnictví pro vysoké školy projedná v týdnu od pondělí 16. března.

Další konkrétní informace budou následovat po 16. březnu, jakmile dojde k dohodě s vedoucími ateliérů a dalšími pedagogy a pedagožkami.
Akademie výtvarných umění zároveň důsledně řeší veškerá opatření, která mají posloužit jako prevence šíření koronaviru Covid-19. V rámci svého provozu tak zaměstnancům tam, kde to je možné, nabízí možnost práce z domova, posílena byla i hygienická a dezinfekční opatření v prostorách školy.

....

On Friday 13 March, the management of the Academy of Fine Arts in Prague met to discuss the current situation related to the spread of the coronavirus that causes the Covid-19 illness, the Czech government’s decree limiting in-person education, and its declaration of a state of emergency.

Over the coming days, the academy’s management will meet with all its teachers in order to discuss the details of several proposals related to this limitation on classroom education and subsequent changes to the schedule for the current academic year.

The Ministry of Education, Youth, and Sports recommends that institutions of higher learning make maximum use of distance-learning tools, and the Academy’s management will discuss the Ministry of Health’s newly published information regarding preventative measures during the week of 16 March.

Further specific information will follow after 16 March the moment we have reached an agreement with the studio heads and the school’s other teachers.

At the same time, the Academy of Fine Arts is thoroughly implementing all measures aimed at preventing the spread of the coronavirus responsible for Covid-19 illness. Where possible, the academy is offering its employees the chance to work from home, and we have increased hygienic and disinfectant measures on the school grounds.