Vnitřní mzdový předpis AVU

platný a účinný od 12. 6. 2018