Volební řád Akademického senátu AVU

platný od 19. července 2017
účinný od 1. srpna 2017

Předchozí verze Volebního a jednacího řádu Akademického senátu AVU ze dne 17. 1. 2008 zde