Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Úplné znění zákona o vysokých školách (zákon č. 111/1998 sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů) najdete zde

Novela zákona o vysokých školách v roce 2016
Dne 2. května 2016 vstoupil v platnost zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Zákon je účinný od 1. září 2016.

Legislativa a další metodické pokyny pro vysoké školy včetně prováděcích předpisů je k dispozici na stránkách MŠMT.