Záznam Dne otevřených oken pro uchazeče o studium je ke shlédnutí online

Uchazeči, kteří nestihli Den otevřených oken, streamovaný naživo na Youtube ve čtvrtek 12.11., si jej mohou pustit i ze záznamu, rozděleného do 4 částí. Na kanálu AVU stream na Youtube naleznou také videa všech 18 ateliérů, do nichž lze podat přihlášku: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL33QNA-A56zeoEMxnrwYXNNniZQW0TV0V

Přihlášky na Akademii výtvarných umění v Praze je možné podat do 30.11., a to pouze elektronicky. E-přihlášku najdete na webu AVU, stejně jako potřebné informace (v sekci studium - přijímací řízení). Pokud byste se chtěli na něco zeptat, neváhejte kontaktovat studijní oddělení (studijni@avu.cz). V případě, že si chcete domluvit konzultaci ve vybraném ateliéru, obraťte se e-mailem na asistenta či asistentku ateliéru. 

Den otevřených oken, část 1
Úvodní informace o Akademii výtvarných umění v Praze i o přijímacím řízení představuje rektor AVU doc. MgA. Tomáš Vaněk a prorektor pro studijní záležitosti doc. Mgr.art Dušan Záhoranský.
https://www.youtube.com/watch?v=KCRNNca1Aok&t=66s

Den otevřených oken, část 2
Informace o podávání přihlášek a průběhu přijímacího řízení nabídla MgA. Linda Páleníková ze studijního oddělení a doc. Mgr. art Dušanem Záhoranským studijní prorektor AVU. O možnostech zahraničních stáží, spolupráci s dalšími školami i o Ateliéru hostujícího pedagoga posléze informoval PhDr. Vít Havránek PhD., prorektor pro zahraniční záležitosti.
https://www.youtube.com/watch?v=H-e7Y7G1tRA&t=11s

Den otevřených oken, část 3
Studentky AVU Hana Kuklíková a Hana Sommerová z Malby 1 a student Slavomír Peterka z Architektury v rozhovoru s rektorem AVU Tomášem Vaňkem o AVU a studiu na ní.
https://www.youtube.com/watch?v=0nYl-5f_Efg&t=16s

Den otevřených oken, část 4
Vybraní pedagogové Akademie výtvarných umění v Praze (doc. MgA. Milena Dopitová z ateliéru Intermédia 1, MgA. Tomáš Svoboda z Nových médií 1, Nik Timková MFA z Malby 3 a ak. mal. Tomáš Hlavina PhD. ze Sochy 3) v rozhovoru s rektorem AVU doc. MgA. Tomášem Vaňkem o svém pohledu na AVU, očekáváních, které mají na uchazeče, ale i o tom, jestli se jde na přijímací řízení připravit a jak vybrat práce na konzultace či k přijímacímu řízení.
https://www.youtube.com/watch?v=a7rcTG9oHXY&t=420s