Změna harmonogramu zasedání Umělecké rady AVU

V souvislosti s opatřeními vyhlášenými Vládou ČR byl změněn harmonogram zasedání Umělecké rady AVU, a to následovně:
 
24. 4. a 14. 5. veřejná zasedání Umělecké rady AVU u příležitosti proslovení profesorské a habilitační přednášky jsou zrušena, náhradní termín přednášek bude stanoven na základě aktuální situace, pravděpodobně v ZS 2020/2021.
 
14. 5. a 2. 6. proběhnou neveřejná zasedání Umělecké rady AVU, vedená s ohledem na současná opatření distanční formou.