Změny v harmonogramu akademického roku

Důležité změny v harmonogramu akademického roku 2019/2020:

Ročníkové práce:

  • Písemnou obhajobu a PDF s dokumentací studenti odevzdají svým asistentům a na studijní oddělení do 12. 6. 2020
  • Vedoucí pedagog odevzdá hodnocení všech studentů na studijní oddělení do 12. 6. 2020
  • Hodnocení ročníkových prací proběhne ve dnech 16. a 17. 6. 2020
  • Vedoucí pedagog potvrdí definitivní známky do 22. 6. 2020

Diplomové práce (týká se pouze diplomantů v červnovém termínu obhajob):

  • Písemnou obhajobu studenti nahrávají do IS/STAGU a odevzdají svým asistentům do 20. 5. 2020
  • Oponenti odevzdají oponentské posudky na studijní oddělení do 9. 6. 2020
  • Vedoucí pedagogové nahrají své písemné hodnocení diplomantů do IS/STAGu do 12. 6. 2020
  • Obhajoby diplomových prací proběhnou ve dnech 23. a 24. 6. 2020
  • Promoce proběhne 8. 10. 2020 v Anežském klášteře

Druhá část obhajob proběhne v termínu 14. až 17. září. Termíny na odevzdání podkladů vztahující se k obhajobám v září budou ještě upřesněny. Stejně tak bude upřesněn podzimní termín diplomantské výstavy.

Vrátnice na hlavní budově a v Moderní galerii je otevřena každý pracovní den od 9 do 14 hodin. Zaměstnanci, kteří do budov vstupují mimo tyto hodiny si musí odemknout vlastním klíčem a zamknout za sebou.
-->