Zpráva o průběhu Letní akademie 2012

11. ROČNÍK LETNÍ AKADEMIE 2012
Akademii výtvarných umění v Praze, 20. – 30. srpna 2012
 
Letošní ročník Letní akademie pořádaný Akademií výtvarných umění v Praze byl provázen velice příjemnou, pohodovou a přátelskou atmosférou. Celkem kurz absolvovalo více než 50 účastníků, kteří zaplnili pět malířských ateliérů pod vedením pěti pedagogů z řad AVU. Výtvarnou veřejností oblíbená, srpnová akademie se stala tradicí a letos v několika případech přesáhla účast hranice naší republiky (Rusko, Belgie, Rakousko, Německo, Slovensko). Pro příští roky uvažujeme o jejím rozšíření na mezinárodní úroveň otevřením alespoň jednoho zahraničního ateliéru.
 
Hlavními obory Letní akademie jsou kresba a malba, doplněné o přednášky, diskuze a obrazové ukázky k tématickým úkolům, jako je kresba a malba portrétu, figury, zátiší popř. krajiny s výkladem pojmů perspektiva, anatomie, proporce, modelace světlem a stínem v kresbě, barevná skladba obrazu apod. K tématickému uvažování a obsahovému rozhledu zařazujeme v teoretické části promítání fotodokumentace z moderní a současné, světové, malířské scény a nahlédneme do nejzajímavějších českých a zahraničních výstav posledního období. K dispozici nám je také rozsáhlá knihovna AVU s publikacemi kreseb kánonů lidského těla, dějin malířství až po nejsoučasnější malířské trendy a nová média,…
 
Samotná praktická výuka v ateliérech trvá 7 hodin denně a je založena na individuálním přístupu pedagogů z důvodu rozdílných výtvarných a odborných zkušeností a znalostí účastníků. Pro ateliérovou výuku je předem pečlivě vypracován denní program tak, aby jednotlivé úkoly a techniky na sebe logicky navazovaly.
 
Největší počet přihlášených bývá z řad středoškoláků, kteří uvažují o dalším studiu na vysoké výtvarné škole. Letní akademie tak může být součástí jejich přípravy ke zkouškám. Dále jsou to pak uchazeči různého věku, jimž je malování zábavou. Jsou zde i nadšenci, kteří chtějí do tajů kresby a malby proniknout, zjistit co tvorba obnáší a případně se jí dále zabývat.
 
Věk pro účast na Letní akademii tedy nehraje roli. Pouze zájem, nadšení a chtít se něco dovědět víc z klasických oborů výtvarného umění kresby a malby. To je hlavní předpoklad pro deset intenzivně a přitom příjemně strávených dnů.
 
Doc. Roman Franta, ved. LA
V Praze dne 3. 9. 2012