letní akademie malířská - články

11. ROČNÍK LETNÍ AKADEMIE 2012
Akademii výtvarných umění v Praze, 20. – 30. srpna 2012
 
Letošní ročník Letní akademie pořádaný Akademií výtvarných umění v Praze byl provázen velice příjemnou, pohodovou a přátelskou atmosférou. Celkem kurz absolvovalo více než 50 účastníků, kteří zaplnili pět malířských ateliérů pod vedením pěti pedagogů z řad AVU. Výtvarnou veřejností oblíbená, srpnová akademie se stala tradicí a letos v několika případech přesáhla účast hranice naší republiky (Rusko, Belgie, Rakousko, Německo, Slovensko). Pro příští roky uvažujeme o jejím rozšíření na mezinárodní úroveň otevřením alespoň jednoho zahraničního ateliéru.
 
Hlavními obory Letní akademie jsou kresba a malba, doplněné o přednášky, diskuze a obrazové ukázky k tématickým úkolům, jako je kresba a malba portrétu, figury, zátiší popř. krajiny s výkladem pojmů perspektiva, anatomie, proporce, modelace světlem a stínem v kresbě, barevná skladba obrazu apod. K tématickému uvažování a obsahovému rozhledu zařazujeme v teoretické části promítání fotodokumentace z moderní a současné, světové, malířské scény a nahlédneme do nejzajímavějších českých a zahraničních výstav posledního období. K dispozici nám je také rozsáhlá knihovna AVU s publikacemi kreseb kánonů lidského těla, dějin malířství až po nejsoučasnější malířské trendy a nová média,…
 
Samotná praktická výuka v ateliérech trvá 7 hodin denně a je založena na individuálním přístupu pedagogů z důvodu rozdílných výtvarných a odborných zkušeností a znalostí účastníků. Pro ateliérovou výuku je předem pečlivě vypracován denní program tak, aby jednotlivé úkoly a techniky na sebe logicky navazovaly.
 
Největší počet přihlášených bývá z řad středoškoláků, kteří uvažují o dalším studiu na vysoké výtvarné škole. Letní akademie tak může být součástí jejich přípravy ke zkouškám. Dále jsou to pak uchazeči různého věku, jimž je malování zábavou. Jsou zde i nadšenci, kteří chtějí do tajů kresby a malby proniknout, zjistit co tvorba obnáší a případně se jí dále zabývat.
 
Věk pro účast na Letní akademii tedy nehraje roli. Pouze zájem, nadšení a chtít se něco dovědět víc z klasických oborů výtvarného umění kresby a malby. To je hlavní předpoklad pro deset intenzivně a přitom příjemně strávených dnů.
 
Doc. Roman Franta, ved. LA
V Praze dne 3. 9. 2012

9. ročník Letní akademie na pražské AVU

17. – 27. 8. 2010

Již po deváté se na Akademii výtvarných umění v Praze sešli nadšenci z veřejnosti se zájmem o kresbu a malbu.

Uchazeči jsou vždy převážně studenti ze středních uměleckých škol, ale i amatérští výtvarníci různých generací, profesí a věku, žáci základních škol, úplní začátečníci, cizinci, atd. Ti všichni, v rámci tradiční Letní akademie, naplnili čtyři velké ateliéry, aby se po dobu 10-ti srpnových dnů mohli intenzivně věnovat pouze kreslení a malování.

Kurz je náročný jak na vstřebávání odborných informací, tak i na fyzickou kondici, pokud účastník vydrží stát u malířského stojanu celý den. Zájem je především o malbu, ale protože kresba je její nedílnou součástí, zaujímá též podstatný interval výuky.

Kreslí a maluje se podle modelů, staví se nejrůznější typy zátiší a zadávají individuální úkoly, aby pedagogové mohli správně vysvětlit základní pojmy, jako je perspektiva, zkratka, proporce, něco z anatomie… Při malování se praktikují různé malířské techniky: akvarel, tempera, akryl, olejomalba. Učí se principy míchání barev, od základních po kvality barev komplementárních a vztahy mezi studenými a teplými tóny.

Důležitou součástí praktické výuky je i teoretická část. S využitím knihovny AVU je možné mnoho věcí ukázat a ozřejmit na reprodukcích z výtvarných a odborných publikací. V polovině Letní akademie je do programu zařazena i přednáška o vývoji současného malířství a nahlédnutí do výstav po Evropě i USA formou promítání obsáhlé fotodokumentace v kinosále AVU.

Je samozřejmé, že z Letní akademie nevyjdou hotoví umělci, ale při závěrečné výstavě a prezentaci prací vzniklých v ateliérech je vidět velký kvalitativní posun a především nadšení. Absolventi kurzu, kteří se chtějí malbou nadále zabývat, si tak musí uvědomit, že je potřeba se jí průběžně věnovat, když víme, že jen samotné studium na Akademii výtvarných umění trvá šest let a vychází z ní teprve začínající umělci…

Doc. Roman Franta, AVU Praha, 6. 9. 2010