Ateliér figurálního sochařství a medaile /škola Vojtěcha Míči

Výuka v ateliéru vychází z technicko-řemeslných základů prostorové sochařské práce a kresby za použití živého modelu (figura, hlava, zvíře apod.) a dále ze znalostí historie výtvarného umění s důrazem na současnou tvorbu v jejím haptickém provedení.