Ateliér malířství IV /škola Martina Mainera

Ateliér ukončil činnost v roce 2018

Ateliér prof. Martina Mainera se zabývá malířstvím, malbě věří a považuje její výuku i její výstupy – obrazy - za základ výtvarného umění. Všechny formální a výrazové různosti malířství jsou u nás možné a budou v našich možnostech podporované. Je na každém, kam směřuje a jak chce rozvíjet svůj talent. Může se vše, ale obrazovou kvalitu, sílu přítomnosti, energii, usilovnou práci a její reflexi budeme vyžadovat a také hodnotit. Ateliér „malby 4“ je standardní malířský ateliér, který při svém výběru na studie bude hodnotit zvládnuté základy kresby a malby, svébytnost projevu, osobnost uchazečů, jejich intelekt, touhu po vzdělání, chuť učit se, zájem o současné výtvarné umění i základní přehled v umění nedávné i dávné minulosti.
více na: malba4.avu.cz