Ateliér nových médií 1

Ateliér nových médií 1 je místem, kde společnou prací dochází ke zpřesňování samotného pojmu „nová média“ a ke hledání jeho aktuálního obsahu. V dialogu, sdílením textů, diskuzí s externími hosty, při návštěvách domácích a zahraničních institucí, jež se podílejí na uměleckém provozu, a zejména díky vlastní praktické práci a její prezentaci na půdě školy i mimo ni, docházíme k přesvědčivým a obhajitelným výsledkům na poli vizuálního umění.
 
Vždy se snažíme nalézat formálně i obsahově nová umělecká řešení. Našimi výstupy jsou práce pohybující se v široké škále od elektronického obrazu, přes práci se zvukem, videem, filmem, fotografií, performancí, textem, prostorovou instalací, současnou technologií až po využívání klasičtějších vyjadřovacích prostředků.

Předpokladem pro studium v ateliéru je dobrá orientace v oboru, otevřenost k novým myšlenkám a technologickým řešením, touha pracovat a svou prací něco sdělovat. Student/ka je během svého studia veden/a zejména ke kontinuální práci na vlastních projektech a k aktivní účasti v uměleckém provozu. Zároveň je vybízen/a k rozšiřování teoretických znalostí a schopnosti formulace východisek vlastní práce, stejně jako k lepší orientaci v současné společnosti a kultuře. Vše s neustálým vědomím přítomnosti jazyka umění, poezie.
 
Ideálním profilem absolventa/ky Ateliéru nových médií 1 je sebevědomá osobnost kritická k současnosti a schopná veřejně prezentovat svou formálně i obsahově kvalitní práci. Doktorandské studium v rámci ateliéru je platformou pro typ uměleckého výzkumu, který prohlubuje poznání světa prostřednictvím vizuálního umění jak v teoretické, tak i praktické rovině.