Ateliér sochy 2

Ateliér sochy 2 vnímáme jako živý organismus. Každoročně do něj přicházejí 2-3 noví studenti a studentky, u nichž nelze zcela odhadnout, jakým směrem se jejich osobnost a talent rozvinou. Náš pedagogický přístup není nijak dogmaticky vymezen a vyvíjí se, stejně jako se vyvíjejí naše osobní přístupy k umění, často v souvislosti s aktuálním zaměřením a vývojem zájmů studentů.
 
Dlouhodobým záměrem Ateliéru sochy 2 je kultivace nejen formálních a řemeslných, ale i intelektuálních schopností studentů. Nemělo by jít jen o intuitivní hledání „ideálních forem“, ale formy by měly být chápány spíše jako důsledek myšlenkového prostředí, které se v ateliéru utváří. Za klíčovou součást ateliérové výuky považujeme hledání způsobů, jak o umění uvažovat a jak o něm hovořit. Vizuální myšlení a praktická práce s materiálem netvoří protiklady, nýbrž komplementární celek, proto je smysluplné studovat obojí v souvstažnosti.
 
V ateliéru udržujeme co nejširší spektrum názorových i formálních přístupů k umění. Snažíme se vytvářet prostředí, které je přívětivé, ale současně nás něčím provokuje. Práce a výuka v ateliéru probíhá individuálně. Zabýváme se i společnými tématy, která obvykle směřují  k ateliérovým výstavám. Dispozičně i vybavením je ateliér uzpůsoben hlavně k prostorové práci s materiálem (sochy, objekty, instalace), vítané jsou ovšem práce s přesahem do dalších médií (kresba, malba, fotografie, video, performance, zvuk, digitální technologie ad.). Není podstatné, zda je výsledkem práce realistická či abstraktní socha, instalace spojená s videem nebo konceptuální projekt, důležité je uvažovat, proč byly zvoleny dané prostředky.
 
Zaměření studia v našem ateliéru je výrazně multidisciplinární. Velmi se osvědčila spolupráce s Ateliérem architektury AVU, doktorandy i externími odborníky z uměleckých i neuměleckých oborů. Velmi rádi poskytujeme studentům doktorského studia v rámci jejich pedagogické praxe prostor pro spolupráci na jejich projektech se studenty našeho ateliéru. V ateliéru jsou vítáni i studentky a studenti ze zahraničí. Ateliérové schůzky a konzultace probíhají v češtině a v angličtině.