výnosy rektora a kvestora

Název dokumentu Ke stažení
Výnos kvestora č. 7/2020 k provedení inventarizace majetku a závazků k 31.12. 2020
Výnos kvestora č. 5/2020 o pravidlech doplňkové činnosti
Výnos kvestora č. 9/2018 - Odpisový plán AVU
Výnos kvestora č. 8/2018 - O fondech na AVU
Výnos rektora č. 4/2020 o pravidlech zadávání projektů Projekčnímu architektonickému ateliéru AVU
Výnos rektora č. 3/2020, kterým se stanoví poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2020/2021
Výnos kvestora č. 3/2020 o příspěvku zaměstnavatele na podporu sportovního vyžití zaměstnanců AVU
Výnos rektora č. 2/2020 - Metodický pokyn k tvorbě a realizaci projektů na AVU
Výnos kvestora č. 2/2020 o cestovních náhradách
Výnos rektora č. 1/2020 o evidenci a používání razítek na AVU
Výnos kvestora č. 1/2020 - Výplatní termíny 2020
Výnos rektora č. 7/2019 - Statut a jednací řád Mezinárodního evaluačního panelu AVU
Výnos kvestora č. 5/2019 - Opatření k účetní závěrce roku 2019
Výnos rektora č. 3/2018, kterým se upravují poplatky za úkony spojené s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem
Výnos rektora č. 6/2019 - náležitosti k podání žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem/profesorkou na AVU
Výnos rektora č. 5/2019 - náležitosti k podání žádosti o zahájení habilitačního řízení na AVU
Výnos rektora č. 4/2019 - Spisový řád AVU
Výnos kvestora č. 4/2019 k provedení inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2019
Výnos rektora č. 7/2016 o inventarizaci majetku a závazků
Výnos kvestora č. 4/2017 - Stravování zaměstnanců
application/pdf iconDodatek č. 1 141.49 KB
Výnos rektora č. 3/2019, kterým se stanoví poplatky spojené se studiem pro akad. rok 2019/2020
Výnos kvestora č. 3/2019 k ustanovení likvidační komise
Výnos rektora č. 1/2019 - Organizační uspořádání a systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovištích AVU
Výnos rektora č. 10/2018 o finanční kontrole - vnitřní kontrolní systém
Výnos kvestora č. 7/2018 o oběhu účetních dokladů