výnosy rektora a kvestora

Název dokumentu Ke stažení
Výnos rektora č. 3/2019, kterým se stanoví poplatky spojené se studiem pro akad. rok 2019/2020
Výnos kvestora č. 3/2019 k ustanovení likvidační komise
Výnos rektora č. 2/2019 - Spisový řád AVU
Výnos rektora č. 1/2019 - Organizační uspořádání a systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovištích AVU
Výnos kvestora č. 2/2019 o cestovních náhradách
Výnos kvestora č. 5/2018 k provedení inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2018
Výnos kvestora č. 1/2019 - výplatní termíny 2019
Výnos rektora č. 10/2018 o finanční kontrole - vnitřní kontrolní systém
Výnos kvestora č. 7/2018 o oběhu účetních dokladů
Výnos kvestora č. 6/2018 - opatření k účetní závěrce roku 2018
Výnos rektora č. 9/2018 k úhradám nákladů za mimořádné a nadstandardní administrativní úkony
Výnos rektora č. 8/2018 - Statut interního auditu AVU
Výnos rektora č. 7/2018 o zahraničních studijních výjezdech
Výnos kvestora č. 4/2018 - Využití produktů autodesk pro studenty a pedagogy
Výnos rektora č. 6/2018 - Řešení případů porušení zabezpečení osobních údajů
Výnos rektora č. 5/2018 - Ochrana a zpracování osobních údajů
Výnos rektora č. 3/2018, kterým se upravují poplatky za úkony spojené s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem
Výnos rektora č. 2/2018, kterým se stanoví poplatky spojené se studiem pro akad. rok 2018/2019
Výnos kvestora č. 1/2018 - Výplatní termíny 2018
Výnos kvestora č. 9/2017 - Využití licencí Microsoft Office 365 studenty a zaměstnanci
Výnos kvestora č. 8/2017 - Využití mobilních tarifů AVU zaměstnanci a jejich rodinnými příslušníky
Výnos kvestora č. 7/2017 - Opatření k účetní závěrce roku 2017
Výnos kvestora č. 6/2017 k provedení inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2017
Výnos kvestora č. 5/2017 - Přidělování služebních telefonů a tarifů zaměstnancům AVU
Výnos kvestora č. 4/2017 - Stravování zaměstnanců