Zaměstnanci

příjmení pracoviště
Mgr. BOROZAN Vjera, Ph.D. Artyčok.TV Vedoucí projektu Artyčok 220 408 208
BUDÍKOVÁ Jaroslava Rektorát Tajemnice 220 408 211, 233 371 725
ČERMÁKOVÁ Blanka, DiS. Oddělení komunikace s veřejností Odborná pracovnice PR 220 408 224
Mgr. DĚTINSKÝ Radek Fotoateliér Fotograf 220 408 252
Mgr. DIMITRIJEVIČ Danica Zahraniční oddělení International Relations Officer 220 408 217
DUFFEK Tomáš Vrátnice hlavní budova Vrátný 220 408 200
Bc. ELLINGEROVÁ Eva Vědeckovýzkumné pracoviště - VVP Kancléřka, odborná pracovnice 220 408 238
FRISCH Jiří Vrátnice MG Vrátný 233 015 333
Ing. HALÍK Jiří Ekonomické oddělení Ekonom 220 408 216
HERALOVÁ Milena Ekonomické oddělení Účetní 220 408 226
doc. RNDr. HOLCOVÁ Katarína, CSc Vědecko-výzkumné pracoviště - laboratoř ALMA Vědecká pracovnice
MgA. HRABÁLEK David Ateliér restaurování výtvarných děl malířských a polychromované plastiky /škola Adama Pokorného Technický asistent 233 015 318
Dr. HRADIL David Vědecko-výzkumné pracoviště - laboratoř ALMA Vědecký pracovník
RNDr. HRADILOVÁ Janka Vědecko-výzkumné pracoviště - laboratoř ALMA Vědecká pracovnice 233 087 267, 282
Mgr. HRČKOVÁ Martina Ateliér restaurování výtvarných děl malířských a polychromované plastiky /knihovna Sekretářka 233 015 321
MgA. HRUBANT Vojtěch Grafické dílny Technolog grafických dílen 233 015 323
HUDECKÝ Petr Vrátnice MG Vrátný 233 015 333
Mgr. JANDEROVÁ Andrea Archiv Archivářka 220 408 202
JANKOVSKÝ Radek Truhlárna Truhlář 220 408 245
JASSIKOVÁ Marie Vrátnice hlavní budova Vrátná 220 408 200
Mgr. JELÍNKOVÁ Eva Grantové oddělení Grantová specialistka 220 408 225
JENŠOVSKÁ Jana Technické oddělení Vedoucí pracoviště 220 408 215
PhDr. JIRÁSKO Luděk, CSc. Archiv Odborný archivář 220 408 231
JONÁŠ Josef Technické oddělení Údržbář 220 408 218
KORYNTA Alois Vrátnice ŠA Vrátný 220 408 235
Mgr. KRIŠKOVÁ Zuzana Vědeckovýzkumné pracoviště - VVP Vědecká pracovnice 220 408 205
KULHAVÁ Jitka Personální oddělení Referentka personalistiky a mezd 220 408 270
MACH Jiří Štukatérna Umělecký štukatér 220 408 227
PhDr. MICHL Jan Pověřenec ochrany osobních údajů
Mgr. MOKOŠOVÁ Jana správa informačních systémů Analytik IS 220 408 210
PhDr. MRÁZEK Evžen Kvestorát Kvestor 220 408 274
NOVOTNÁ Lenka Sklad Skladnice 220 408 260, 203
MgA. ORMANDÍK Michal Ateliér nových médií I /škola Tomáše Svobody Technický asistent
Mgr. PERGLER Tomáš Knihovna Vedoucí pracoviště 220 408 246
PHILIPPOVÁ Klára Ekonomické oddělení Referentka evidence majetku a pokladny 220 408 230
Ing. PÍTOVÁ Ivana Sekretariát rektora Interní auditorka 273 139 007
MgA. ROUS Jan Artyčok.TV Editor 220 408 208
Mgr. RYDLOVÁ Lenka Vědecko-výzkumné pracoviště - laboratoř ALMA Odborná pracovnice
RYNDOVÁ Soňa Ateliér architektonické tvorby /škola Miroslava Šika Tajemnice 220 408 236
SEJKOROVÁ Lenka Studijní oddělení Vedoucí studijního oddělení 220 408 214
Mgr. ŠÍDOVÁ Kateřina Vědecko-výzkumné pracoviště - laboratoř ALMA Odborná pracovnice
Bc. SKOČDOPOLOVÁ Ivana Ekonomické oddělení Referentka ekonomického oddělení 220 408 228
PhDr. SLUKA Tomáš Knihovna Knihovník 220 408 246
MgA. SOBOTOVIČOVÁ Slávka Vědeckovýzkumné pracoviště - VVP Technická pracovnice 220 408 205
Mgr. ŠPERKOVÁ Kristýna Studijní oddělení Referentka studijního oddělení 220 408 243
STRNADOVÁ Lucie Ekonomické oddělení Asistentka kvestora 220 408 212
Bc. STRNADOVÁ Markéta Rektorát Tajemnice 220 408 211, 233 371 725
SULEK Petr Správce budov 220 408 269
Mgr. SVATOŠOVÁ Dagmar Vědeckovýzkumné pracoviště - VVP Vědecká pracovnice, výkonná redaktorka NAVU 220 408 205
SZÜCS Jan Záměčníci Zámečník 220 408 219
BcA. TRBUŠEK Adam Hlavní technolog technolog
akad. mal. TRMALOVÁ Olga Vědecko-výzkumné pracoviště - laboratoř ALMA Odborná restaurátorka
MgA. TROCHA Vojtěch Štukatérna Umělecký štukatér 220 408 227
TRÝB Milan Technické oddělení Údržbář 220 408 218
UHLÍŘ Michal Truhlárna Truhlář 220 408 245
VÍZEK Milan Autoprovoz Řidič 220 408 218
VLASÁKOVÁ Anna Katedra teorie a dějin umění Tajemnice katedry a akademického senátu 220 408 233
VOBNÁŠIL Petr Autoprovoz Řidič 220 408 215