Zaměstnanci

příjmení pracoviště
Mgr. et Mgr. BARTLOVÁ Anežka Vědeckovýzkumné pracoviště - VVP Redaktorka 773 751 618
Mgr. BUDDEUS Ondřej, Ph.D. Prorektor pro studijní záležitosti Koordinátor doktorského programu, člen katedry 220 408 240
Mgr. DĚTINSKÝ Radek Fotoateliér Fotograf 220 408 252
Bc. ELLINGEROVÁ Eva Rektorát Kancléřka 220 408 238
FRISCH Jiří Vrátnice MG Vrátný 233 015 333
GAŠPARÍN Pavel správa informačních systémů IT specialista 220 408 210
Mgr. GROSMAN Barbora Grantové oddělení Realizátorka projektu AVUEDU+
Bc. HAVLÍNOVÁ Marie Zahraniční oddělení International relations officer
PhDr. HAVRÁNEK Vít, Ph.D. Prorektor pro zahraniční záležitosti Prorektor pro zahraniční záležitosti 220 408 268
Mgr. HRABÁKOVÁ Anna Zahraniční oddělení Incoming students officer +420 778 761 298
Dr. HRADIL David Vědecko-výzkumné pracoviště - laboratoř ALMA Vědecký pracovník
RNDr. HRADILOVÁ Janka Vědecko-výzkumné pracoviště - laboratoř ALMA Vědecká pracovnice 273 139 007
Mgr. HRČKOVÁ Martina Ateliér restaurování malby a polychromované plastiky /knihovna Sekretářka 233 015 321
HUDECKÝ Petr Vrátnice MG Vrátný 233 015 333
Mgr. JANDEROVÁ Andrea Archiv Vedoucí odborná archivářka 778 883 872
JANKOVSKÝ Radek Truhlárna Truhlář 220 408 245
JASSIKOVÁ Marie Vrátnice hlavní budova Vrátná 220 408 200
Mgr. JELÍNKOVÁ Eva Grantové oddělení Finanční manažerka projektu AVUEDU+ 220 408 225
JENŠOVSKÁ Jana Technické oddělení Vedoucí pracoviště 220 408 215
Ing. KASÝKOVÁ Lucie Ekonomické oddělení Referentka ekonomického oddělení 220 408 228
Bc. KOTLANDOVÁ Michaela Kvestorát Asistentka kvestora 220 408 212
Ing. KOTULÁNOVÁ Zdenka Ekonomické oddělení Vedoucí ekonomka 220 408 261
KRACÍK Zdeněk Technické oddělení Údržbář 220 408 218
Mgr. KRIŠKOVÁ Zuzana Vědeckovýzkumné pracoviště - VVP Vědecká pracovnice 773 751 618
Ing. KROUŽKOVÁ Adéla Grantové oddělení Projektová manažerka projektu AVUEDU+ 720 755 794
KRTKOVÁ Šárka, M.A. Katedra teorie a dějin umění Tajemnice katedry a akademického senátu 220 408 233, 607 906 436
KUCHAŘ Tomáš správa informačních systémů IT specialista 220 408 210
KULHAVÁ Jitka Personální oddělení Referentka personalistiky a mezd 220 408 270
MACH Jiří Štukatérna Umělecký štukatér 220 408 227
MgA. MIKEŠOVÁ Šárka Galerie AVU Koordinátorka GAVU, Alumni AVU a letních akademií
PhDr. MRÁZEK Evžen Kvestorát Kvestor 220 408 274
PhDr. NEKVINDOVÁ Terezie, Ph.D. Vědeckovýzkumné pracoviště - VVP Vědecká pracovnice 773 751 618
PhDr. NOSKOVÁ Helena Psychologické pracoviště Psycholožka
NOVOTNÁ Lenka Sklad Skladnice 220 408 260, 203
MgA. PÁLENÍKOVÁ Linda Studijní oddělení Studijní referentka a administrátorka IS/STAG 220 408 217
Ing. PECH Michal Vědecko-výzkumné pracoviště - laboratoř ALMA Odborný pracovník 273 139 009
Mgr. PERGLER Tomáš Knihovna Vedoucí pracoviště 220 408 246
PHILIPPOVÁ Klára Ekonomické oddělení Referentka evidence majetku a pokladny 220 408 230
Ing. PÍTOVÁ Ivana Sekretariát rektora Interní auditorka 273 139 007
Ing. SAIDA Marek Ekonomické oddělení Účetní 220 408 226
SEDLÁŘ Luděk Záměčníci Zámečník 220 408 219
SEJKOROVÁ Lenka Studijní oddělení Vedoucí studijního oddělení 220 408 214
Ing. ŠIRILLOVÁ Zuzana Vědecko-výzkumné pracoviště - laboratoř ALMA Odborná pracovnice
Mgr. ŠKABRAHA Martin, Ph.D. Sekretariát rektora Metodik kvality; vědecký pracovník; šéfredaktor
PhDr. SLUKA Tomáš Knihovna Knihovník 220 408 246
MgA. SONDEJ Antonín Grafické dílny Technolog / odborný pracovník 233 015 312
STAŇKOVÁ Marie Grantové oddělení Vedoucí administrátorka projektu AVUEDU+ 606 376 363
Bc. STRNADOVÁ Markéta Rektorát Tajemnice rektora 220 408 211, 233 371 725
SULEK Petr Správce budov 220 408 269
Mgr. SVATOŠOVÁ Dagmar Vědeckovýzkumné pracoviště - VVP Vědecká pracovnice, výkonná redaktorka NAVU 773 751 618
PhDr. MgA. ŠVECOVÁ Petra Oddělení komunikace s veřejností PR specialistka 220 408 224
SZÜCS Jan Záměčníci Zámečník 220 408 219
TAMÓK Jozef správa informačních systémů IT specialista 220 408 210
Ing. TEXTOROVÁ Michaela Grantové oddělení Finančně-projektová koordinátorka projektu AVUEDU+
MgA. TRBUŠEK Adam Hlavní technolog Technolog
akad. mal. TRMALOVÁ Olga Vědecko-výzkumné pracoviště - laboratoř ALMA Odborná restaurátorka
MgA. TROCHA Vojtěch Štukatérna Umělecký štukatér 220 408 227
TRÝB Milan Technické oddělení Údržbář 220 408 218
VÍZEK Milan Autoprovoz Řidič 220 408 218
VOBNÁŠIL Petr Autoprovoz Řidič 220 408 215
ZICHOVÁ Marie Grantové oddělení Realizátorka projektu AVUEDU+
Mgr. ŽŮRKOVÁ Michaela Grantové oddělení Grantová specialistka 220 408 205