grantové oddělení

Oddělení koordinuje grantovou činnost Akademie výtvarných umění v Praze v oblasti umění, vědy a rozvoje. Zajišťuje organizaci tvůrčí vnitřní grantové soutěže (TGS) na podporu tvůrčí práce studentů a pedagogů a pedagogické práce akademických pracovníků, a dále interní výzkumnou grantovou soutěž (VGS) na podporu doktorandských projektů specifického vysokoškolského výzkumu.

Osoby

Grantová specialistka Mgr. Michaela ŽŮRKOVÁ
Projektová manažerka projektu AVUEDU+ Ing. Adéla KROUŽKOVÁ
Finančně-projektová koordinátorka projektu AVUEDU+ Ing. Michaela TEXTOROVÁ
Finanční manažerka projektu AVUEDU+ Mgr. Eva JELÍNKOVÁ
Realizátorka projektu AVUEDU+ Mgr. Barbora GROSMAN
Realizátorka projektu AVUEDU+ Marie ZICHOVÁ
Vedoucí administrátorka projektu AVUEDU+ Marie STAŇKOVÁ