psychologické pracoviště

Odkaz na článek "Jak se chovat v karanténě"

AKTUÁLNÍ INFORMACE:
Psychologické pracoviště bude v období od 6. 9. do 1. 10. 2021 uzavřeno z důvodu dovolené. V případě potřeby konzultace s psychologem v tomto období se můžete obrátit na následující zařízení:

RIAPS (nonstop provoz) - Chelčického 39, Praha 3, tel. 222 586 768  (stanice Olšanské náměstí, tramvaj 26, 9, 6, 7, 14, 15)
 
Terapeutické centrum Modré dveře (pondělí - pátek 9 - 15 hod.) - K Horkám 23/16 Praha 10 Hostivař, tel. 725 515 934 (zastávka MHD 181, 182, 177 - Hostivařské náměstí. Autobusy jedou ze stanic metra Opatov C a Skalka A)

Od 4. 10. přechází psychologické pracoviště do prezenčního fungování, budou obnoveny běžné konzultační hodiny pro nové klienty:

Středy
8:15 - 10:00
16:00 - 16:30
Pátky
18:00 - 19:30
Ostatní hodiny jsou v těchto dnech vyhrazeny pro objednané klienty.

Jsou možné i jiné termíny po telefonické či emailové domluvě (psycholog@avu.cz, tel. 775 893 081). Zůstává možnost online konzultací (telefon, Skype).
 
Pro případné změny sledujte vývěsku na dveřích Akademického psychologického pracoviště - místnost 317.
 
 
Akademické psychologické pracoviště vzniklo v lednu 2019 a slouží zdarma pro všechny studenty a zaměstnance školy.
Psycholožka zajišťuje tyto služby:

  • psychologická diagnostika (komplexní posouzení úrovně a struktury intelektových schopností, identifikace silných stránek a jejich optimální využití)
  • studijní a pracovní poradenství (adaptace na VŠ studium, pomoc při utváření modelu studia, úspěšné vyrovnání se se studijní i pracovní zátěží, prevence studijního selhání, poradenství studentům se speciálními vzdělávacími potřebami, předcházení syndromu vyhoření)
  • psychoterapeutické poradenství (osobnostní rozvoj, sebepoznání, poradenství v oblasti emočních problémů a v mezilidských vztazích, interpersonální komunikace, schopnost sebeprosazení, zvládání náročných situací)

AVU se stala členem Asociace vysokoškolských poradců. Toto sdružení je dobrovolná, nevládní, nezisková, nezávislá organizace sdružující členy na základě společného zájmu. Asociace sdružuje akademické pracovníky a další zaměstnance působící na vysokých školách, kteří poskytují studijní, psychologické, speciálně-pedagogické a profesní poradenství včetně dalších souvisejících poradenských, informačních a facilitačních služeb studentům vysokých škol, zájemcům o studium na VŠ a dalším klientům, jimž jsou uvedené služby určeny. Asociace je právnickou osobou s celostátní působností.

Osoby

Psycholožka PhDr. Helena NOSKOVÁ

Kontakt

místnost č. 317