psychologické pracoviště

Odkaz na článek "Jak se chovat v karanténě"

AKTUÁLNÍ PROVOZ !!!

Z důvodů bezpečnostních opatření proti koronaviru je od 12. 10. až do odvolání psychologické pracoviště poskytovat služby pro studenty i zaměstnance AVU prostřednictvím emailu a telefonu, psychoterapeutické konzultace budou probíhat online prostřednictvím aplikace Skype.

  • email:  psycholog@avu.cz (nonstop) 
  • telefon:  775 893 081 (středa + pátek  9 – 18 hod.) 
  • skypové konzultace: termín je možné si domluvit na e-mailu psycholog@avu.cz

 
V tomto období lze  využít zdarma  i  další psychologické služby:
Krizové centrum RIAPS (nonstop) - 220 586 768
Centrum krizové intervence - 284 016 666
Linka první psychické pomoci (nonstop) – 116 123

 
Akademické psychologické pracoviště vzniklo v lednu 2019 a slouží zdarma pro všechny studenty a zaměstnance školy.
Psycholožka zajišťuje tyto služby:

  • psychologická diagnostika (komplexní posouzení úrovně a struktury intelektových schopností, identifikace silných stránek a jejich optimální využití)
  • studijní a pracovní poradenství (adaptace na VŠ studium, pomoc při utváření modelu studia, úspěšné vyrovnání se se studijní i pracovní zátěží, prevence studijního selhání, poradenství studentům se speciálními vzdělávacími potřebami, předcházení syndromu vyhoření)
  • psychoterapeutické poradenství (osobnostní rozvoj, sebepoznání, poradenství v oblasti emočních problémů a v mezilidských vztazích, interpersonální komunikace, schopnost sebeprosazení, zvládání náročných situací)

Konzultační hodiny psychologického pracoviště jsou vyvěšeny na dveřích místnosti 306, obvykle jsou v těchto termínech:

Středy
8:15 - 10:00
16:00 - 16:30
Pátky
18:00 - 19:30
Ostatní hodiny jsou v těchto dnech vyhrazeny pro objednané klienty.

Je možnost předchozího objednání na e-mailu psycholog@avu.cz

AVU se stala členem Asociace vysokoškolských poradců. Toto sdružení je dobrovolná, nevládní, nezisková, nezávislá organizace sdružující členy na základě společného zájmu. Asociace sdružuje akademické pracovníky a další zaměstnance působící na vysokých školách, kteří poskytují studijní, psychologické, speciálně-pedagogické a profesní poradenství včetně dalších souvisejících poradenských, informačních a facilitačních služeb studentům vysokých škol, zájemcům o studium na VŠ a dalším klientům, jimž jsou uvedené služby určeny. Asociace je právnickou osobou s celostátní působností.

Osoby

Psycholožka PhDr. Helena NOSKOVÁ

Kontakt

učebna č. 306