prorektor pro studijní záležitosti

Prorektor pro studijní záležitosti, vedoucí pedagog doc. Mgr. art ZAHORANSKÝ Dušan