prorektor pro studijní záležitosti

Prorektor pro studijní záležitosti, vedoucí pedagog doc. Mgr. art. ZAHORANSKÝ Dušan
Koordinátor doktorského programu Mgr. BUDDEUS Ondřej, Ph.D.