rektor

Rektor prof. MgA. VANĚK Tomáš
Tajemnice rektora Bc. STRNADOVÁ Markéta
Interní auditorka Ing. PÍTOVÁ Ivana
Metodik kvality; vědecký pracovník; šéfredaktor Mgr. ŠKABRAHA Martin, Ph.D.