Alumni

Den Alumni AVU
Den absolventek*tů, studentek*tů a přátel školy
Save the Date 2. 10. 2021

Při příležitosti založení klubu Alumni AVU jsme se rozhodli uspořádat setkání všech absolventů a absolventek. V sobotu 2. 10. odpoledne pro vás připravujeme přímo v budovách AVU řadu vzpomínkových setkání ve vybraných ateliérech, performance a večírek s hudbou. Bude možné si nejen projít prostory školy a sejít se svými spolužáky*čkami, ale též se přímo zapojit do formování této výjimečné komunity. Program pro vás připravují absolventi*tky AVU různých generací spolu se současnou akademickou obcí AVU.

Program je ke stažení zde.
Facebooková událost zde.

Alumni AVU
Akademie výtvarných umění v roce 2019 oslavila 220. jubileum. Za dobu své existence se významně otiskla do kulturního prostředí Česka i střední Evropy. Byla formována těmi, kteří jí procházeli, a sama je ovlivnila. Nedávné výročí je příležitostí uvědomit si kontinuitu, která se vždy rozvíjela v průmětu osobního vkladu a kolektivního prostředí.
S vědomím, že tvoříme společenství, které přesahuje dobu studia, se Akademie rozhodla založit Alumni AVU, klub absolventek a absolventů či těch, kteří k této komunitě patří jinou formou. Alumni AVU slouží k tomu, abychom mohli i nadále spolupracovat a udržovat inspirativní vztahy i nad rámec období bezprostředního kontaktu při někdejším studiu, výuce apod.
Rádi bychom Vás pozvali k vytváření budoucích aktivit a programu klubu. Akademie je živým a otevřeným prostředím, v němž je prostor pro uplatnění Vašich zkušeností a který má i po uplynutí studia někdejším kolegyním a kolegům co nabídnout.

Člen*ka klubu Alumni AVU
Po zahájení činnosti klubu Alumni AVU 2. 10. 2021 budete získávat pravidelný přehled hlavních událostí týkajících se AVU, informace o přednáškách, grantech, pracovních nabídkách skrze e-mailový newsletter, máme pro Vás připravené slevy na knížky a Letní akademie pro Vaše blízké. Chceme ve spolupráci s vámi připravit zajímavé workshopy a každoroční setkání Alumni AVU. Členství je bezplatné.

Zaregistrujete se
Pro registraci vyplňte formulář níže.

Email, který Vám přijde jako potvrzení si prosím uchovejte a prokazujte se s ním při uplatňování slev a výhod.

Tým klubu Alumni AVU
Garantka Pavlína Morganová
Koordinátorky Šárka Mikešová a Veronika Gabrielová
Odborná poradkyně Isabela Grosseová

Rozvoj vazeb mezi AVU a jejími absolventy je podporován v rámci realizace projektu AVUEDU+ Zvyšování kvality vzdělávání na Akademii výtvarných umění v Praze, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013182, který je spolufinancován Evropskou unií.

Chci se stát členem/členkou klubu