Studio Letná

Studio Letná je malý výstavní prostor náležící k Ateliéru intermediální tvorby II. Tento prostor je zaměřen na performativní činnosti jako jsou umělecké akce, hudební koncerty nebo přednášky. Přesněji je program studia rozdělen do dvou sekcí - za prvé jsou to jednodenní akce a za druhé přednášky. V první sekci je ponechán prostor umělcům, jak ze školy tak i mimo ni. Studenti si ve zde zkoušejí nové způsoby propojení aktérů, diváků s prostorem a časem, renomovaní umělci pak studentům ukazují, demonstrují nové možnosti práce s formou a obsahem. Druhá sekce – tedy přednášky, se věnuje nejrůznějším formám emancipace v soudobém umění.