e-přihláška

 

Příjem přihlášek ke studiu do magisterského a navazujícího magisterského studia v českém jazyce pro akademický rok 2022/2023 probíhá v období 1. 11. – 30. 11. 2021

 
Přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023 je vypsáno pro:
Magisterský studijní program Výtvarná umění (M8206) – šestileté studium, prezenční forma
Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N-A8206) – tříleté studium, prezenční forma
 
Přihláška se studiu se podává pouze elektronickou formou spolu s ostatními požadovanými dokumenty (viz Přijímací řízení do magisterského a navazujícího magisterského studia v českém jazyce pro akademický rok 2022/2023).
 

 
Poplatek za přijímací řízení je stanoven dle výnosu rektora č. 1/2021 na částku 870 Kč a je nevratný. Více informací k provedení platby naleznete zde.
 
Elektronickou přihlášku ke studiu můžete vyplnit v následujícím odkazu.
 

 
Čtete, prosím, pozorně informace v následujících dokumentech.
Pokyny k úhradě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízení na AVU
Přijímací řízení do magisterského a navazujícího magisterského studia v českém jazyce pro akademický rok 2022/2023