e-přihláška

Příjem přihlášek ke studiu do magisterského a navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2020/2021 probíhá v období 1. 11. - 30. 11. 2019

 

:Přijímací řízení je pro akademický rok 2020/2021 vypsáno pro
Magisterský studijní program Výtvarná umění (M8206) – šestileté studium, prezenční forma

Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206) – tříleté studium, prezenční forma

 
Přihláška ke studiu se podává pouze elektronickou formou a následně zasláním vytištěné elektronické přihlášky spolu s ostatními požadovanými dokumenty a dokladem o zaplacení poplatku za přijímací řízení (viz Přijímací řízení do magisterského a navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2020/2021) na adresu školy

Poplatek je stanoven dle výnosu rektora č. 3/2019 na částku 810 Kč a je nevratný.

 

Elektronická přihláška ke studiu

 

Čtěte prosím pozorně nejen důležité informace při vyplňování formuláře e-přihlášky, ale také informace v dokumentu Přijímací řízení do magisterského a navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2020/2021 a Pokyny k úhradě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením na AVU.
 

 

Přihláška ke studiu bude přijata do přijímacího řízení pouze v případě splnění všech podmínek a náležitostí obsažených v těchto dokumentech.