e-přihláška

Příjem přihlášek ke studiu do magisterského a navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2019/2020 proběhne v období 1. 11. - 30. 11. 2018
 
Přijímací řízení bylo pro akademický rok 2019/2020 vypsáno pro:
·  Magisterský studijní program Výtvarná umění (M8206) – šestileté studium, prezenční forma
·  Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206) – tříleté studium, prezenční forma

 
Přihláška ke studiu bude akceptována pouze v elektronické formě a následně zasláním vytištěné elektronické přihlášky spolu s ostatními požadovanými dokumenty a dokladem o zaplacení poplatku za přijímací řízení (viz Přijímací řízení do magisterského a navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2019/2020) na adresu školy.
 
 

 

Příjem přihlášek ke studiu do doktorského studia pro akademický rok 2018/2019 proběhl v období 1. 2. - 28. 2. 2018

 
Přijímací řízení bylo pro akademický rok 2018/2019 vypsáno v těchto studijních oborech:
Obor: Teorie a dějiny současného umění (8101V008)
Obor: Volné umění (8206V108)
Obor: Restaurování výtvarných děl (8206V105)
Obor: Architektonická tvorba (8206V001)
a to v prezenční i kombinované formě.
 
Přihláška ke studiu se podávala pouze elektronickou formou a následně zasláním vytištěné elektronické přihlášky spolu s ostatními požadovanými dokumenty a dokladem o zaplacení poplatku za přijímací řízení (viz  Přijímací řízení do doktorského studia pro akademický rok 2018/2019) na adresu školy.