e-přihláška

Příjem přihlášek ke studiu do magisterského a navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2021/2022 probíhá v období 1. 11. – 30. 11. 2020

:Přijímací řízení je pro akademický rok 2021/2022 vypsáno pro
Magisterský studijní program Výtvarná umění (M8206) – šestileté studium, prezenční forma
  Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206) – tříleté studium, prezenční forma
 

Přihláška ke studiu se podává pouze elektronickou formou spolu s ostatními požadovanými dokumenty a dokladem o zaplacení poplatku za přijímací řízení (viz Přijímací řízení do magisterského a navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2021/2022)
 
Poplatek je stanoven dle výnosu rektora č. 3/2020 na částku 870 Kč a je nevratný
Elektronickou přihlášku ke studiu můžete vyplnit na následujícím odkazu

 

 
Čtěte prosím pozorně nejen důležité informace při vyplňování formuláře e-přihlášky, ale také informace v dokumentu Přijímací řízení do magisterského a navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2020/2021Pokyny k úhradě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením na AVU 
 
Přihláška ke studiu bude přijata do přijímacího řízení pouze v případě splnění všech podmínek a náležitostí obsažených v těchto dokumentech