katedra teorie a dějin umění

Osoby

Vedoucí katedry doc. Mgr. Tomáš POSPISZYL Ph.D.
Člen katedry Otto M. URBAN Ph.D.
Člen katedry PhDr. Richard BIEGEL Ph.D.
Člen katedry PhDr. Tomáš HŘÍBEK Ph.D.
Člen katedry Mgr. et Mgr. Václav JANOŠČÍK Ph.D.
Člen katedry doc. PhDr. Jiří KOTALÍK CSc.
Člen katedry PhDr. Viktor KUBÍK Ph.D.
Prorektorka pro umění, vědu a rozvoj, vedoucí pracoviště VVP PhDr. Pavlína MORGANOVÁ Ph.D.
Vědecká pracovnice PhDr. Terezie NEKVINDOVÁ Ph.D.
Člen katedry doc. PhDr. Petr REZEK
Členka katedry M. arch. Ing. arch. Maria TOPOLČ...
Člen katedry PhDr. Štěpán VÁCHA Ph.D.
Tajemnice katedry a akademického senátu Anna VLASÁKOVÁ