katedra teorie a dějin umění

Osoby

Vedoucí katedry doc. Mgr. Tomáš POSPISZYL Ph.D.
Člen katedry PhDr. Richard BIEGEL Ph.D.
Člen katedry PhDr. Tomáš HŘÍBEK Ph.D.
Člen katedry Mgr. et Mgr. Václav JANOŠČÍK Ph.D.
Člen katedry PhDr. Viktor KUBÍK Ph.D.
Člen katedry Mgr. Václav MAGID
Prorektorka pro umění, vědu a rozvoj, vedoucí pracoviště VVP PhDr. Pavlína MORGANOVÁ Ph.D.
Členka katedry M. arch. Ing. arch. Maria TOPOLČ...
Člen katedry PhDr. Štěpán VÁCHA Ph.D.
Tajemnice katedry a akademického senátu Anna VLASÁKOVÁ