přednášky

Název přednášky Přednášející
3D grafika DigiLab
Anatomie Doc. PhDr. Vladimír BOK
Aplikovaná petrologie a petrografie pro restaurátory - v akademickém roce 2020/2021 není tento předmět vypsán Jan SOUMAR
Art in Bohemia PhDr. Tomáš HŘÍBEK Ph.D.
Barokní umění v Čechách - v akademickém roce 2020/2021 není tento předmět vypsán PhDr. Štěpán VÁCHA Ph.D.
Biologická znečištění a jejich sanace doc. RNDr. Jaroslav KLÁN, Ph.D.
Bitmapová a vektorová grafika MgA. Jana DOLEŽALOVÁ
České barokní sochařství I. - V akademickém roce 2020/2021 není tento předmět vypsán Mgr. Martin HOŘÁK
České barokní sochařství II. Mgr. Matin Hořák
Chemie I., II.
Dějiny a teorie umění - Seminář I. - v ak. roce 2019/2020 není tento předmět vypsán
Dějiny a teorie umění - Seminář II. doc. Mgr. Tomáš POSPISZYL Ph.D.
Dějiny a teorie umění - Seminář III. Mgr. Vjera BOROZAN Ph.D.
Dějiny a teorie umění - Seminář IV. doc. Mgr. Václav MAGID
Dějiny a teorie umění – Seminář V. - Sochařství ve 20. a 21. století PhDr. Iva MLADIČOVÁ, Ph.D.
Dějiny umění I. - Umění od starověku po středověk PhDr. Viktor KUBÍK Ph.D.
Dějiny umění II. - Umění renesance, baroka a klasicismu PhDr. Štěpán VÁCHA Ph.D.
Dějiny umění III. - Dějiny umění od konce 18. stol. do 2. svět. války Mgr. Vjera BOROZAN Ph.D.
Dějiny umění IV. - Světové umění po roce 1945 doc. Mgr. Václav MAGID
Dějiny umění V. - České umění po roce 1945 PhDr. Pavlína Morganová, Ph.D.
Doktorandský seminář Mgr. Art Magdaléna STANOVÁ Ph.D.
Errors are Features George Bagdasarov, Jakub Hybler
Estetika a filozofie umění PhDr. Tomáš HŘÍBEK Ph.D.
Grafické techniky Doc. Magdalena VOVSOVÁ
Historické malířské techniky doc. MgA. Adam POKORNÝ Ph.D.
Morfologie měst a architektury PhDr. Richard BIEGEL Ph.D.
Nástěnná malba - praxe
Nástěnná malba - teorie - V ak. roce 2019/2020 není tento předmět vypsán
Odborná exkurze PhDr. Štěpán VÁCHA Ph.D.
Památková péče - dějiny, teorie, praxe doc. PhDr. Michaela OTTOVÁ, Ph.D.
Pohyblivý obraz MgA. Alžběta BAČÍKOVÁ, Ph.D.
Postprodukce videa MgA. Jan VIDLIČKA
Proseminář – úvod do studia PhDr. Viktor KUBÍK Ph.D.
Restaurování kovů v kontextu historických řemesel
Restaurování polychromované plastiky ak. mal. Markéta PAVLÍKOVÁ Ph.D.
Sochařská a restaurátorská technologie I. MgA. Jan KRACÍK
Sochařská a restaurátorská technologie II. MgA. Eva MÍČKOVÁ
Státnicový seminář Mgr. et Mgr. Václav JANOŠČÍK Ph.D.
Středověké umění v Čechách a jeho kontext II. doc. PhDr. Michaela OTTOVÁ, Ph.D.
Technika malby MgA. Denisa CIRMACIOVÁ Ph.D.
Technologie grafického média Doc. Magdalena VOVSOVÁ
Teorie architektury I. M. arch. Ing. arch. Maria TOPOLČ...
Teorie architektury II. Ing. arch. Maria Topolčanská, Ph.D.
Teorie médií a umění Mgr. et Mgr. Václav JANOŠČÍK Ph.D.
Úvod do dějin umění doc. Mgr. Tomáš POSPISZYL Ph.D.
Úvod do evropské heraldiky - v ak. roce 2020/2021 není tento předmět vypsán Mgr. Jan OULÍK
Úvod do geometrie a perspektivy Ing. arch. Lubomír KONČINSKÝ
Úvod do praktické fotografie Mgr. Radek DĚTINSKÝ
Večerní kreslení MgA. Tomáš VEJDOVSKÝ
Vybrané kapitoly z dějin architektury doc. PhDr. Jiří KOTALÍK CSc.
Základy heraldiky - v ak. roce 2020/2021 není tento předmět vypsán Mgr. Jan OULÍK
Základy křesťanské ikonografie a hagiografie prof. PhDr. Jan ROYT CSc.
Základy muzeologie Mgr. Antonín ŠIMČÍK
Základy práce s videem MgA. Jan VIDLIČKA
Základy restaurování I. - v ak. roce 2020/2021 není tento předmět vypsán doc. MgA. Adam POKORNÝ Ph.D.
Základy restaurování II. doc. MgA. Adam POKORNÝ Ph.D.
Základy restaurování III. ak. mal. Theodora POPOVÁ