přednášky

Název přednášky Přednášející
3D grafika Ing. Hynek SVATOŠ, SCS Software
Anatomie Doc. PhDr. Vladimír BOK
Aplikovaná petrologie a petrografie pro restaurátory Jan SOUMAR
Art in Bohemie PhDr. Tomáš HŘÍBEK Ph.D.
Bitmapová a vektorová grafika MgA. Jana DOLEŽALOVÁ
České gotické umění doc. PhDr. Michaela OTTOVÁ, Ph.D.
Chemie I., II.
Dějiny a teorie umění - Seminář I. - v ak. roce 2018/2019 není tento předmět vypsán Otto M. URBAN Ph.D.
Dějiny a teorie umění - Seminář II. - v ak.roce 2018/2019 není tento předmět vypsán doc. Mgr. Tomáš POSPISZYL Ph.D.
Dějiny a teorie umění - Seminář III. - v ak.roce 2018/2019 není tento předmět vypsán PhDr. Terezie NEKVINDOVÁ Ph.D.
Dějiny a teorie umění - Seminář IV. Mgr. Václav MAGID
Dějiny a teorie umění – Seminář V. - Sochařství ve 20. a 21. století PhDr. Iva MLADIČOVÁ, Ph.D.
Dějiny umění I. - Umění od starověku po středověk PhDr. Viktor KUBÍK Ph.D.
Dějiny umění II. - Umění od novověku po klasicismus PhDr. Štěpán VÁCHA Ph.D.
Dějiny umění III. - Dějiny umění od konce 18. stol. do 2. svět. války Otto M. URBAN Ph.D.
Dějiny umění IV. - Světové umění po roce 1945 doc. Mgr. Tomáš POSPISZYL Ph.D.
Dějiny umění V. - České umění po roce 1945 PhDr. Pavlína MORGANOVÁ Ph.D.
Doktorandský seminář Mgr. Art Magdaléna STANOVÁ Ph.D.
Estetika PhDr. Tomáš HŘÍBEK Ph.D.
Filozofie umění doc. PhDr. Petr REZEK
Grafické techniky Doc. Magdalena VOVSOVÁ
Grafické technologie Doc. Magdalena VOVSOVÁ
Historické malířské techniky - V ak. roce 2018/2019 není tento předmět vypsán doc. MgA. Adam POKORNÝ Ph.D.
Historický vývoj památkové péče, metodická východiska a restaurátorská praxe Dott. Jana Michalčáková, Ph.D., Ph.D.
Morfologie měst a architektury PhDr. Richard BIEGEL, Ph.D.
Nástěnná malba - praxe
Nástěnná malba - teorie
Odborná exkurze doc. PhDr. Jiří KOTALÍK CSc.
Postprodukce videa MgA. Jan VIDLIČKA
Proseminář – úvod do studia doc. Mgr. Tomáš POSPISZYL Ph.D.
Restaurování kovů v kontextu historických řemesel
Restaurování polychromované plastiky ak. mal. Markéta PAVLÍKOVÁ Ph.D.
Seminář filozofie doc. PhDr. Petr REZEK
Technika malby MgA. Denisa CIRMACIOVÁ Ph.D.
Teorie architektury M. arch. Ing. arch. Maria TOPOLČ...
Teorie médií a umění Mgr. et Mgr. Václav JANOŠČÍK Ph.D.
Úvod do geometrie a perspektivy Ing. arch. Lubomír KONČINSKÝ
Úvod do praktické fotografie Mgr. Radek DĚTINSKÝ
Večerní kreslení MgA. Tomáš VEJDOVSKÝ
Vybrané kapitoly z dějin architektury doc. PhDr. Jiří KOTALÍK CSc.
Základy heraldiky Mgr. Jan OULÍK
Základy křesťanské ikonografie a hagiografie prof. PhDr. Jan ROYT CSc.
Základy muzeologie Mgr. Antonín ŠIMČÍK
Základy práce s videem MgA. Jan VIDLIČKA
Základy restaurování I. doc. MgA. Adam POKORNÝ Ph.D.
Základy restaurování II. - V ak. roce 2018/2019 není tento předmět vypsán doc. MgA. Adam POKORNÝ Ph.D.
Základy restaurování III. ak. mal. Theodora POPOVÁ
Zákon o památkové péči - pro ak. rok 2018/2019 není tento předmět vypsán PhDr. Vratislav NEJEDLÝ