vědecko-výzkumné pracoviště pro dějiny umění

Osoby

Prorektorka pro umění, vědu a rozvoj, vedoucí pracoviště VVP PhDr. Pavlína MORGANOVÁ Ph.D.
Vědecká pracovnice PhDr. Terezie NEKVINDOVÁ Ph.D.
Vědecká pracovnice, výkonná redaktorka NAVU Mgr. Dagmar SVATOŠOVÁ
Vědecká pracovnice Mgr. Anežka BARTLOVÁ
Vědecká pracovnice Mgr. Zuzana KRIŠKOVÁ
Technická pracovnice MgA. Slávka SOBOTOVIČOVÁ
Kancléřka Bc. Eva ELLINGEROVÁ