letní akademie sochařská

Letní akademie sochařská
 
lektoři: MgA. Marek Škubal, MgA. Tereza Eisnerová
intenzivní 10 denní kurz
sochařský portrét
20. 8. - 30. 8. 2019 (neděle 25. 8. volno)
Výuka vždy sedmihodinová 9-12, 13-17 h
Cena kurzu 7 500,- Kč (včetně materiálu)
 
Do kurzu se lze hlásit do 31. 7. 2019 na emailovou adresu las@avu.cz. Kurzovné je třeba uhradit nejpozději do 5. 8. 2019 na účet: 3584260247/0100, variabilní symbol: 19967 (do poznámky uveďte své jméno)
 
Kurz je určen zájemcům od patnácti let a to jak začátečníkům, kteří se chtějí blíže seznámit se sochařskou tvorbou a její historií, tak pokročilým adeptům sochařství, kteří se chtějí zdokonalit v portrétní tvorbě, nebo se připravují k přijímacím zkouškám na umělecké VŠ.
 
Hlavním těžištěm výuky Letní sochařské akademie je přiblížit účastníkům jednu ze základních disciplín figurálního sochařství - portrétní studii, modelovanou z hlíny dle živého modelu. Během výuky se studenti obeznámí se základy plastické anatomie, s principy měření a s aplikací sochařských postupů od nanášení základních hmot po konečný výraz a psychologii portrétu. Dokončenou práci se naučí zaformovat a odlít do sádry.
 
Nedílnou součástí výuky je i teoretická část, mapující pomocí komentované obrazové prezentace historii a vývoj portrétního a figurálního sochařství.
Formou komentované prohlídky se studenti seznámí s klasickými sochařskými díly umístěnými v budovách školy.
 
Lektoři
 
MgA. Marek Škubal je sochař, grafik a výtvarný pedagog. Studoval na AVU v sochařském ateliéru prof. Jindřicha Zeithammla, absolvoval též stáž v ateliéru grafiky prof. Jiřího Lindovského a na Taipei National University of the Arts na Taiwanu. V současné době studuje na AVU v doktorském programu v ateliéru kresby akad. mal. Jiřího Petrboka.
MgA. Tereza Eisnerová je sochařka a medailérka, členka Asociace umělců medailérů (AUM).  Studovala na AVU v sochařském ateliéru profesora Jindřicha Zeithammla a posléze v ateliéru figurálního sochařství a medaile profesora Jana Hendrycha. Ve volné sochařské tvorbě poutají její zájem vedle lidské figury především motivy z říše zvířat, které ztvárňuje jak ve volné plastice, tak v reliéfu.